تایپو

بازنویسی ضرب المثل

بازنویسی ضرب المثل یکی از تخصصی‌ترین روشها برای نگارش متون یونیک و خلاقانه است. از بازنویسی ضرب المثل و قوانین حاکم بر این زمینه چه میدانید؟

بیشتر بخوانید

بازنویسی

در بازنویسی یا پارافریز، یک خبر، مقاله، متن، شعر یا مطلب را طوری باید نگارش کنیم که از کلمات و جمله بندی دیگر استفاده شده باشد، در حالی که معنا و مفهوم اصلی حفظ شود. مطمئنا برخی از شما به دلیل مشغله زیاد فرصت خلق یک مطلب جدید را ندارید....

بیشتر بخوانید

بازنویسی پایان نامه با بهترین کیفیت

بازنویسی پایان نامه، زمانی برای مخاطب رضایت بخش است که نویسنده‌ی آن، بدون اینکه دستی بر مفهوم برده باشد، بتواند با زبان گویا و روان ساختار جمله را تغییر دهد.

بیشتر بخوانید