تایپو

تایپ سریع

تایپ سریع یکی از خدمات مهمی است که اساتید و دانشجویان بسیار به آن نیاز دارند تا پایان نامه، مقالات، سوالات و دیگر موارد را تایپ کنند.

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزش خصوصیات کارآفرین

واقعا خیلی مهم است که خودتان را بشناسید! آیا واقعا کارآفرین هستید؟ ایا میتوانید خصوصیات کارآفرینی را در خود تقویت نمایید؟ ایا شخصیت شما یک خویش فرما هست یا کارفرما؟ در این دوره دغدغه های تقویت شخصیت کارافرین و شیوه زندگی کارافرین بررسی خواهد شد.

بیشتر بخوانید