تایپو

ویراستاری

هر متن ِ نوشته شده ای در هر قالب و فرمت و لحن و ساختاری، لزوما نمی تواند همزمان، ویرایش و زیباسازی هم داشته باشد؛ در نتیجه نیاز به ویراستار حرفه ای در مرحله‌ی پس از نگارش، نمایان می شود. ما بر این حقیقت واقف هستیم و از همین رو خدمات ویراستاری ما در تایپو به شما این امکان را می دهد تا..

بیشتر بخوانید