تایپو

استخراج مقاله از پایان نامه

استخراج مقاله از پایان نامه و ثبت آن در یکی از مجلات و ژورنال های بین المللی پذیرفته شده‌ی جهانی، آرزوهای بسیاری از دانشجویان است که بدین ترتیب میتوانند رزومه تحصیلی و کاری خود را تقویت کرده و برای ادامه تحصیل و اشتغال به کار محکم تر قدم بردارند.

بیشتر بخوانید