تایپو

رفرنس نویسی

رفرنس نویسی مقالات و نگارش منابع نوشته های خود را می توانید به ما در تایپو بسپارید. در تایپو فرصتی فراهم شده است که به دانشجویان و محققان جهت ارائه منابع مقالات و متون علمی/ غیر علمی، این امکان را می دهد تا بدون اختصاص وقت و نیاز به انجام بررسی یا یادگیری دستورالعمل های رفرنس دهی، بپردازید.

بیشتر بخوانید