تایپو

کارهای آزمایشگاهی

انجام کارهای آزمایشگاهی حساسیت ها، دقت و تخصص خود را می طلبد و به همین دلیل نمی توان به یک مرکز غیر استاندارد و غیر معتبر اعتماد کرد. شما برای انجام امور آزمایشگاهی خود ( هرچه که باشد) می توانید به خدمات ما در تایپو اعتماد کنید. ما بهترین و به روز ترین تجهیزات را دراختیارتان قرار خواهیم داد..

بیشتر بخوانید